Čeká nás navyšování úrokových sazeb u hypoték?

Tato otázka se stává aktuálním a neméně ožehavým tématem pro mnoho mladých jednotlivců, párů i rodin. Hypotéka je zkrátka stále zárukou hmotných jistot do budoucna, lákavou vidinou vlastního domova ve stáří. Zá se, že půjčka formou hypotéky se bankám stále vyplácí a navzdory růstu cen nemovitostí si hypoteční úvěry udržují překvapivě nízké sazby. Je potřeba se obávat, že ceny úvěru budou do budoucna stoupat? Určitě ano.

Poslední dobou se v řadách odborníků na poli financí objevují stále jistější hypotézy o budoucím vývoji úrokových sazeb hypoték směrem nahoru. Úroky se od roku 2008 držely na historickém minimu, tedy přibližně okolo 2 %. Jistou výhodou je v tomto ohledu také fixační období, které banka stanovuje nejčastěji jen na 3 nebo 5 let. Během tohoto období úrokové sazby ale ještě nepochybně vzrostou a s tím je potřeba před podpisem smlouvy také počítat.

Vzrůstající nárůst zájmu o hypotéky

Jedním z důvodů, který mohl banky přimět k postupnému navyšování úroků, je varování České národní banky (ČNB), která v souvislosti s rekordním nárůstem zájmu o hypotéky s nízkými úroky upozorňovala na riziko nárůstu cen nemovitostí. ČNB také varovala před jistou záludností 100% hypoték, které mohou z důvodu vyšších poplatků klienty dostat do finančních těžkostí. Centrální banka tedy v minulosti zareagovala stanovením maximální výše hypotečních úvěrů na 95 % z celkové hodnoty nemovitosti. Tímto opatřením měly domácnosti být o něco více chráněny před nežádoucím zadlužováním.

Nový zákon o spotřebitelském úvěru

Hlavní příčinou zvyšování úroků je ale novela zákona o spotřebitelském úvěru, která se soustřeďuje na trh s hypotékami. Pro spotřebitele to znamená více práv, výhod, ale i možnost snadnějšího předčasného splacení půjček a hypotečních úvěrů. Zákon zároveň reguluje většinu sankčních poplatků, se kterými se spotřebitelé ještě donedávna potýkali. S tím jde ruku v ruce riziko pro banky, že ztratí klienty dříve, než původně plánovaly, a tak si případné předčasné ztráty chtějí vykompenzovat právě zvýšením úroků.

Poskytovatelé úvěrů mají dle nového zákona také větší povinnost prověřování finančních možností žadatelů o úvěr. Tato opatření mají předcházet tomu, aby se čeští spotřebitelé dostávali do finančních těžkostí.

Když se čekání příliš nevyplácí

Úrokové sazby hypoték svého minima podle všech ukazatelů již dosáhly. Bylo by tedy rozumné očekávat, že k jejich zvýšení se nyní přihlásí většina lídrů hypotečního trhu. Žadatelé o hypoteční úvěr, pro něž je rozhodujícím kritériem právě diskutovaná úroková sazba, by tedy neměli otálet. Snižování úroků by nadále pro banky představovalo určité riziko, není proto nadále žádoucí. Hypoteční kalkulačka je v současnosti nejrychlejším a nejdostupnějším nástrojem pro vyhledání optimální hypotéky dle individuálních finančních dispozic a požadavků.

Autor: