Proč se starat o fasádu domu?

Stejně jako lidé i domy stárnou. I za nejlepších podmínek může počasí – zejména voda, ve formě deště, sněhu a ledu v kombinaci s extrémními teplotami, trvale poškodit fasády, římsy, parapety a další ozdobné prvky vaší fasády. Kromě vnějšího poškození fasády to může vést až ke konstrukčním vadám.

Příznaky, se však často odhalí až při důkladné prohlídce, problémech s odlupováním omítky nebo ještě hůře při pádu části fasády na chodník. To jsou také hlavní důvody, proč je tak důležité, aby se problémům předešlo.

Příčiny zhoršení fasády mohou sahat až k projektu, kdy se rozhodne o nevhodném použití materiálů, ale mnohem častěji za problémy stojí nedostatečná údržba nebo její odkládání. Například u cihlových budov se často odchlipuje malta a voda vstupuje do spár a následně do stěn, to potom vede až k problémům s konstrukcí.

Počasí fasádě nepomáhá

Velké problémy u všech typů budov způsobuje především mráz. V zimním období pronikne vlhkost do spár a v důsledku mrazu se začne rozpínat. To způsobuje tlak zevnitř a následné vyboulení a odpadávání fasády. Pokud se dostane vlhkost do vnitřních struktur, pak může budova začít plesnivět. V létě zase působí na fasádu slunce a šisuje barvy.

Další příčinou zhoršování stavu fasád je organické i atmosférické znečištění, i když toto poškození je většinou estetické. Fasáda tmavne a tvoří se na ní ošklivé mapy.

Životnost fasády

Nic netrvá věčně – a různé stavební prvky mají různou životnost. Životnost střechy může být například 25 až 30 let, zatímco životnost kotle může být 40 až 50 let. Život fasády může být 50 až 60 let – ale mnoho budov jí zdaleka nedosahuje. Mnoho z nich bylo vyrobeno z nekvalitních materiálů a potřebují opravu. V takových budovách je životnost fasády spíš 25 až 30 let. To je důsledek špatné konstrukce a / nebo špatných materiálů.

Oprava a údržba fasády

Fasády by měly být kontrolovány každé tři až pět let. Pokud jsou budovy zateplené, je třeba kontrolovat je častěji. Při pravidelných kontrolách odhalíte případná porušení fasády, která se dají opravit poměrně rychle. Díky tomu zabráníte většímu poškození. V každém případě je potřeba fasády pravidelně opravovat a čistit.

Při čištění se odstraní prach, skvrny od znečištění a další faktory stárnutí, které otupily původní vzhled fasády. Techniku čištění fasády i prostředky, kterými se bude čistit, je potřeba volit podle typu fasády. Nejobtížnějším čištěným povrchem je štuk, ale problémy může dělat i sklo. Četnost čištění závisí na přání majitelů, ale čistit by se měla v pravidelných intervalech.

Vlastníci domů i bytů by měli mít při údržbě a restaurování fasád na paměti, že stejně jako každá jiná součást majetku musí být i fasáda udržována neporušená a řádně udržovaná. Pokud se o ni nebudete starat, může to vést pouze k vážnějším problémům.

Počáteční známky těchto problémů jsou zřídkakdy pozorovatelná netrénovaným okem, nemluvě o obtížnosti je vidět z úrovně ulice. Je proto lepší a v konečném součtu i výhodnější, nechat si fasádu pravidelně kontrolovat profesionální firmou.

Autor: