O Mně:

„Kdo nedbá na vzdělání, ten se bude marně vzdělávat dokud v sobě nenajde vřelý zájem o vzdělání.”
Tento citát J. A. Komenského pěkně ilustruje fakt, že když jsem se v 15 letech rozhodovala o svém budoucím vzdělání a profesní orientaci, byla má volba omyl. Tím nechci znevažovat své vzdělání. Protože však šedá je teorie a žitím zlatý strom se zelená, svou profesní i kariérní parketu jsem našla až v praxi. Měla jsem a stále mám to štěstí, že již 15 let mohu dělat, co mě těší a baví. Jde o projektování, návrhy interiérů od kuchyně až po dětský pokojíček. Nevyhýbám se ani komerčním prostorům a zajímá mě též space planning, vizualizace a grafické práce.

Ačkoliv preferuji čistý, jednoduchý a funkční styl, nejsem v žádném případě staromilsky konzervativní a nebojím se experimentovat a v případě potřeby zakomponovat do výsledného řešení stylové segmenty, ať již pocházejí z antiku, vetešnictví nebo byly objeveny náhodou na půdě během renovace. Fantazie a funkcionalistická úspornost, experiment i tradice se mohou vzájemně podporovat a být v esteticky přijatelném souladu.