Výběr tepelného čerpadla – co porovnávat a jak odhalit „podvodníky“?

Nenechte se mýlit, výběr tepelného čerpadla je pro laika komplikovanou záležitostí. Jen málokterý potenciální majitel tepelného čerpadla ví, jak správně porovnat různé výrobky. Právě to byla inspirace pro níže uvedené řádky…

Při porovnávání výkonu tepelných čerpadel se řiďte výhradně informacemi z infomačního listu tepelného čerpadla (ten je prodejce povinen přiložit k brožuře výrobku, a to dle nařízení Evropské komise č. 811/2013), technického listu a energetického štítku. Pouze s těmito materiály budete schopni učinit správné porovnání podložené čísly a ne sliby a odhady prodejců. 

Data získaná z výše uvedených zdrojů můžete doplnit do jednoduchého formuláře pro porovnání tepelných čerpadel, jež je dostupný na této stránce webu abeceda-cerpadel.cz: https://www.abeceda-cerpadel.cz/cz/formular-pro-porovnani-tepelnych-cerpadel-vzduch-voda.

Ne každá informace má stejnou váhu

Rozdíly ve výkonech tepelných čerpadel jsou obrovské. Bohužel, někdy dochází k situaci, že výrobce či dovozce uvádějí parametry, jichž tepelné čerpadlo není schopno v reálném provozu dosáhnout. Nejedná se o specifikum českého trhu, k tomuto nečestnému jednání dochází prakticky ve všech zemích Evropy. A právě za účelem ochrany spotřebitele před takovým jednáním vzniklo ocenění evropská značka kvality Q, kterou získá tepelné čerpadlo poté, co byly jeho informace o výkonu ověřeny nezávislým zkušebním ústavem. Kromě toho, podmínkou pro získání značky kvality Q je třeba, aby:

  • Výrobce či dovozce měl vybudovanou dostatečně kvalitní servisní síť s reakční dobou 24 hodin.
  • Na hlavní díly tepelného čerpadla se vztahuje záruka dodávek po dobu 10 let, na tepelné čerpadlo je poskytována plná dvouletá záruka.
  • Pravdivé jsou i údaje o hlučnosti tepelného čerpadla.
  • Tepelné čerpadlo dosahuje minimálních požadovaných nároků na výkon, tj. u tepelného čerpadla máte nejen jistotu toho, že údaje jsou pravdivé, ale také jistotu, že se jedná o výkonné tepelné čerpadlo.

Ptejte se tedy prodejců, jestli jimi nabízená tepelná čerpadla získala toto ocenění. Pokud ano, máte jistotu, že poskytované informace jsou pravdivé.

Na druhou stranu, zpozornět byste měli v případě, že prodejce odmítá poskytnout informační list tepelného čerpadla, technický list či energetický štítek. S takovým prodejcem je vhodné vůbec neztrácet čas a vyřadit jej z porovnávání.

Autor: