Vhodné podlahové krytiny na podlahové topení

Rozhodli jste se pro podlahové vytápění, ale nejste si jisti, který typ podlahové krytiny je pro něj nevhodnější? Ne všechny jsou pro podlahové topení vhodné a proto výběru věnujte dostatečné množství času, pozornost a vždy se informujte u odborníků, zdali s daným typem podlahy nebude docházet ke zbytečným tepelným ztrátám.

Circuit_de_menjador

Vlastnosti podlahových krytin vhodných pro podlahová topení musí odpovídat určitým zásadám. Základním kritériem při výběru je hodnota odporu kladeného vedení tepla podlahovou krytinou, která by neměla překračovat Rb 0,15m2K/W. Ideálním typem jsou tedy podlahy z materiálů, které skvěle vedou teplo. V opačném případě by funkčnost vytápění byla značně omezena a mohlo by docházet k velkým tepelným ztrátám.

Mezi nejvhodnější typy podlahových krytin patří:

  • keramické a minerální podlahy
  • podlahy z plastů
  • dřevěné podlahy

Keramická a kamenná dlažba
Keramické a kamenné podlahy jsou nejvhodnějším typem podlahové krytiny pro podlahové vytápění, z důvodu nejvyšší tepelné vodivosti. Pokládka tohoto typu podlahy se vždy provádí do trvale pružného tmelu.

Dlažba není díky svému charakteru vhodná do všech částí domu. V období, kdy nevytápíme, bude její povrch poměrně chladný, a tak se příliš nehodí do ložnic, dětských pokojů, apod. Najdeme ji spíše v kuchyních, koupelnách a na chodbách či v předsíních.

Dřevěné podlahy
Také dřevěné podlahy lze použít při podlahovém vytápění. Při výběru je však třeba dát pozor na druh dřeva, z kterého je podlaha vyrobena. Pro podlahové vytápění nejsou vhodné podlahy z měkkých dřevin (smrk, javor) nebo z dřevin nestabilních (buk).

Na trhu je poměrně velké množství dřevěných podlahových krytin s různou technologií pokládky. Z hlediska vedení tepla je nejvhodnějším typem pevně fixovaná krytina k podkladu. Na podlahové vytápění lze provést také pokládku dřevěných plovoucích krytin.

Underfloor_heating_pipes

Laminátové podlahy
Opět jde o podlahovou krytinu, která je ve většině případů vhodná k podlahovému vytápění. Podobně jako v případě dřevěných podlah, je na dnešním trhu rozsáhlá nabídka laminátových podlah s různým typem pokládky. Jejich tepelná vodivost je poměrně vysoká. Ke snížení dochází pouze v případě, pokud je v plovoucím provedení.

Linolea a PVC
Při výběru linolea nebo PVC je třeba rozlišovat mezi jednotlivými značkami a jejich původem. Linoleum, neboli vinylové podlahy, jsou z přírodního materiálu, kdežto PVC podlahy jsou syntetické. Obecně jsou linolea a PVC podlahy vhodné pro podlahová vytápění, jelikož mají opět skvělou tepelnou vodivost. Marmoleum se svou tepelnou vodivostí blíží keramickým a minerálním dlažbám.

Tyto krytiny jsou nabízeny v podobě pásů či desek a jejich pokládka není nikterak náročná. Při pokládce PVC nebo linolea se doporučuje lepení k podkladu. Většina výrobců dodává informace, zdali je daný typ podlahy vhodný k podlahovému vytápění či nikoli.

Jak je to s koberci a podlahovým vytápěním?
Ani použití koberců není úplně vyloučeno, ovšem je potřeba vybrat vhodný typ, jehož vlas nepřesáhne délku 1 cm. Dále je důležité z jakého materiálu byl koberec vyroben a jakou mají podkladní vrstvu. Většina dnes vyráběných koberců je podlepena kvůli měkčímu došlapu filcovým pásem, který je skvělým izolantem.

Na podlahové vytápění umísťujeme pouze lepené koberce kusové s co nejnižším vlasem. Ale i v takovém případě je tepelná vodivost koberců poměrně nízká. Nemá smysl pokládat na podlahové vytápění koberec, který nebude k podkladu přilepen.

Děkujeme za rady při zpracování článku společnosti AMADEO HOLDING s.r.o. – podlahářství Praha.

Autor: