Rekonstrukce domu v novém programu Zelená úsporám

Chystáte se na rekonstrukci domu? Udělejte z něj pasivní dům s nízkými finančními nároky na provoz a získejte dotaci z programu Nová zelená úsporám.

home-591856_1280
Foto: mirascz.eu

O programu Nová zelená úsporám
Rekonstrukce domu do pasivního standardu se opravdu vyplatí, avšak častým omezením bývá právě investice. K tomu slouží program Nová zelená úsporám, jehož cílem je zlepšení stavu životního prostředí snížením produkce emisí znečišťujících látek a skleníkových plynů.

V letošním roce je možné požádat o dotaci ve stovkách tisíc korun u rodinných domů a o miliony pro bytové domy. Novinkou je také získání dotace na menší opravy, jako je výměna oken a dveří. Hlavní podmínkou, jak získat proplacení, je snížení spotřeby energie minimálně o pětinu.

Na co všechno je možné získat dotaci:

  • zateplení domu a výměna oken
  • novostavby v pasivním standardu
  • solární systémy na teplou vodu a přitápění
  • ekologické kotle na dřevo, peletky atd.
  • tepelná čerpadla
  • větrání s rekuperací tepla

Snížení energetické náročnosti budov
Aby člověk získal dotaci, musí snížit u domu energetickou náročnost budovy.Tu lze snížit pomocí zateplení domu – konkrétně zateplení obvodových stěn, střechy, stropu a podlahy, výměnu oken a dveří. Obecně lze říci,že čím více opatření u budovy provedete, tím vyšší podporu získáte.

V případě, že se u domu sníží energetická náročnost o 40 %, získáte dotaci ve výši 25 % celkových nákladů. Pokud zateplením domu a sklepa snížíte energetickou náročnost o 50 %, získáte dotaci ve výši 35 % celkových nákladů a při kvalitním zateplení a dalších úpravách snížíte energetickou náročnost o 60 %, můžete požádat o dotaci ve výši 50 % nákladů.

Zvolení tloušťky izolace
Nevíte-li,jakou tloušťku při rekonstrukci a následnému zateplení domu použít? Obecně platí, že čím větší tloušťku izolace použijete, tím větší úspory tepla lze dosáhnout. Avšak se stoupající tloušťkou, stoupá také cena zateplení. Proto doporučujeme volit izolaci do maximální tloušťky 20 cm, nejlépe v rozmezí 12 – 20 cm.

Izolace podlah
V případě, že se chcete vyvarovat značných tepelných mostů a vazeb, je nutné kromě základů zateplit také stěny budovy. Vlivem tepelných mostů dochází k nadměrnému ochlazování styků konstrukcí, případné kondenzaci vodních par a na základě toho také k poruchám. Izolace podlah by měla být minimálně 15 – 20 cm.

Izolace střechy
Střešní pláště často podléhají poruchám, proto je nutné posoudit stav konstrukce a hydroizolačních vrstev a následně zvolit vhodné řešení. Běžná tloušťka izolace střechy se pohybuje v rozmezí 35 – 40 cm. Při její izolaci můžete vybírat z materiálů jako minerální vlna, dřevovláknité izolace, foukaná celulóza a další.

Zpasivnit lze všechny druhy budov
home-590714_1280
Foto: mirascz.eu
Líbí se vám možnost zrekonstruovat váš dům a získat na něj dotaci, avšak nevíte, zda je to u vašeho domu možné? Celkově lze říci, že zpasivnit lze téměř všechny druhy budov, avšak u starých rodinných domů to jde nejhůře. Smyslem zpasivnění je celková obnova, ochrana stávajících konstrukcí, prodloužení životnosti, zvýšení komfortu a rovněž i ceny nemovitosti.

Specifickou kategorií jsou rodinné domy, u kterých dochází často ke zvýšení finančních nákladů kvůli poměru velikosti objektu k množství druhů prací a počtu detailů. Některé kompoziční predispozice dokonce nedovolují úpravy v potřebné míře.

Za pomoc při zpracování článku děkujeme společnosti MIRAS – rekonstrukce střech Pardubice

Autor: