Jedna z nejlepších možných investic dneška – instalace tepelného čerpadla

Na níže uvedených řádcích si ukážeme, že návratnost investic do kvalitního tepelného čerpadla činí cca 5 let. Ve světě financí lze podobnou „nabídku“ považovat za výhodnou, vždyť třeba do akcií se dnes investuje s očekávaným investičním horizontem 7–10 let!

Příliš drahý vrabec v hrsti

Řadu lidí od investice do tepelných čerpadel odrazují vyšší vstupní náklady. Ano, je to tak, tepelné čerpadlo s plošným kolektorem má o cca 100 % vyšší pořizovací náklady než kondenzační plynový kotel. Vzhledem k tomu, že ne každý je schopen si spočítat a následně uvěřit tomu, o jakou částku má tepelné čerpadlo nižší provozní náklady, část lidí stále sahá po plynu či elektřině coby primárním zdroji tepla (navíc, náš rozum nám říká, že je lepší brát vrabce v hrsti než holuba na střeše. V psychologii se tomuto jevu říká hyperbolic discounting).

Pořizovací náklady – kondenzační kotel vs. tepelné čerpadlo

Tím pomyslným holubem na střeše jsou v případě tepelných čerpadel nižší provozní náklady. Rozdíl v nákladech na provoz mezi plynovým kondenzačním kotlem a tepelným čerpadlem přitom mohou činit více jak 20 000 Kč!

Provozní náklady – kondenzační kotel vs. tepelné čerpadlo

Po 5,2 letech začínáte „vydělávat“ peníze

Pokud v našem modelovém případě činí rozdíly ve vstupních nákladech na plynový kondenzační kotel a tepelné čerpadlo 120 000 Kč (ve prospěch plynového kondenzačního kotle) a rozdíly v ročních nákladech na provoz 23 000 Kč (ve prospěch tepelného čerpadla), činí návratnost investic do tepelného čerpadla 5,2 let. Po 5,2 letech od pořízení Vám již tepelné čerpadlo, i přes vyšší pořizovací cenu, začíná „vydělávat“ peníze.

K výše uvedeným výpočtům je nutné uvést, že vychází z cen, za které se zimní plyn obchodoval v uplynulých letech, tj. historicky podprůměrných cen. V době, kdy ceny zemního plynu opět vzrostou, návratnost investic do tepelných čerpadel se sníží, tj. tepelné čerpadlo Vám začne peníze „vydělávat“ dříve.

Autor: