Jak zjistit koncentraci radonu před výstavbou domu

Rozhodli jste se pro výstavbu vašeho rodinného bydlení, pořídili jste si pozemek a jste připraveni začít? Pak zadržte.

radon
ilustrační foto: pixabay.com – Antranias

Než se do výstavby pustíte, je nutné u každého pozemku provést měření radonu, díky kterému zjistíte množství, ve kterém se vyskytuje na vašem pozemku. Pokud výsledky budou přesahovat normy, pak se vám celá výstavba prodraží kvůli protiradonovému opatření.

Radon se v České republice měří, protože je zde oproti jiným zemím jeho vyšší koncentrace. Téměř u každé dvanácté stavby se zjistí vyšší výskyt radonu. Zda k nim bude patřit i váš pozemek, je třeba zjistit.

Co je radon

Pokud jste o radonu nikdy neslyšeli, jedná se o přírodní, bezbarvý, radioaktivní plyn, který vzniká přeměnou uranu a radia. Radon se vyskytuje v horninách v zemské kůře a na povrch země se dostává skrze půdu.

Proč je škodlivý

Jeho nebezpečnost spočívá v tom, že je bezbarvý, nijak nezapáchá a nemá žádnou chuť. My ho tedy nijak nevidíme ani necítíme, a tak ho nevědomky vdechujeme. To má pak za následek, že jsou naše dýchací cesty tímto radioaktivním plynem ozařovány. Pokud k ozařování dochází delší dobu, může dojít k poškození plicní buňky a vzniku rakoviny plic.

Je druhou nejvýznamnější příčinou vzniku rakoviny plic po kouření. Rakovina jako taková se nemusí objevit hned po ozáření, ale může se projevit až po 10 – 30 letech. V rámci vašeho zdraví nepodceňujte měření radonu.

717-1203076894

Jak se radon dostává do domů:

  • z podloží skrze netěsnosti
  • ze stavebního materiálu
  • skrze vodu

Měření radonu

Aby se zjistil výskyt koncentrace radonu na pozemku, je potřeba zajistit jeho změření. Toto měření je povinné a provádí se vždy před výstavbou novostavby. Měření spočívá v tom, že se do pozemku zhruba do hloubky 0,8 metrů aplikují odběrové tyče. Ty pak v půdě odeberou půdní vzduch do odběrných komor. Odebraný půdní vzduch je pak v laboratoři změřen a vyhodnocen.

Další způsoby měření radonu

Dále se kromě měření pozemku můžete ještě setkat s měřením ovzduší v nemovitosti. To se provádí již u postavených budov, kde se plánuje rekonstrukce (např. zateplení, výměna oken atd.). Nebo měření stavebního materiálu či podzemní vody. U stavebního materiálu se toto měření provádí z toho důvodu, že se vyrábí z materiálu nerostného původu. Co se týče měření vody, ta proudí v půdě skrze horniny, takže radon se do ní může dostat v zemi.

Výsledky z měření radonu

Na základě naměřených hodnot se zjistí, jaká je koncentrace radonu na vašem pozemku. Pokud jsou výsledky v normě, není třeba to dále řešit a vy se tak můžete pustit do výstavby vašeho nového bydlení. Pokud ale naměřené výsledky nejsou optimální, jsou nutná protiradonová opatření.

Naměřené hodnoty radonu:

  • do 200 Bq/m3 – výsledky jsou v normě, není potřeba žádný zásah
  • 200 – 1000 Bq/m3 – zvýšená koncentrace radonu, doporučujeme provést ozdravné opatření
  • nad 1000 Bq/m3 – opravdu zvýšená koncentrace radonu, je nutné provést protiradonové opatření

Autor: