Hlučnost tepelných čerpadel – skutečně se jedná o problém?

Jedním z argumentů proti koupi tepelných čerpadel je hluk jejich provozu. Ovšem, pokud při výběru nového zdroje tepla sáhnete po kvalitním čerpadle s tichým provozem a zároveň, jeho venkovní jednotku umístíte dle níže uvedených doporučení, nebude Vás „práce“ tepelného čerpadla obtěžovat.

Jak je to s hlučností

Hlučnost je jeden z parametrů, kterým se prodejci snaží odlišit od konkurence a někdy k tomu neváhají použít zavádějících metod. Jednou z nich je uvádění hladiny akustického tlaku u větších vzdáleností. Je obrovský rozdíl ve vnímaném hluku venkovní jednotky čerpadla z jeho bezprostřední blízkosti a vzdálenosti např. 10 metrů. Stejně tak, existují dva typy hodnot: nominální, maximální. Tepelné čerpadlo vydává různou úroveň hluku v „normálním“ provozu, „nočním“ provozu a při provozu na plný výkon. Proto se vyplatí při výběru porovnávat oba typy hodnot hluku čerpadel (nominální, maximální), viz tabulka níže.

Praktický příklad hladiny akustického tlaku v různých vzdálenostech od čerpadla

Parametr 1 m 5 m 10 m
Nominální hodnota 45 31 25
Maximální hodnota 61 47 41

Spolu s hladinou akustického hluku, prodejci uvádí i hodnotu tzv. hladiny akustického výkonu, jehož hodnoty nejsou ovlivněny umístěním zařízení, podmínkami okolního prostředí ani vzdálenosti od jednotky, tj. jedná se o objektivnější údaj.

Zároveň, protože uváděné hladiny hluku mohou být zkreslené, vyplatí se výběr tepelného čerpadla zúžit na jednotky s Evropskou značkou kvality Q, která klientům garantuje, že uváděná hladina hluku je správná a zároveň nepřevyšuje předepsané úrovně.

Jak hlučné je čerpadlo?

Nejtišší tepelné čerpadlo se systémem vzduch/voda – IVT AIR X, má nominální hodnotu akustického výkonu 53 dB(A), což se rovná hluku na úrovni šustění listí, či tlumené konverzaci.

Samozřejmě, na trhu najdete i tepelná čerpadla s hlučností vyšší než 60 dB(a), což odpovídá zhruba hluku provozu myčky na nádobí či puštěné klimatizace. Nejedná se tedy o nijak dramatické podmínky, pokud…

Kde neumisťovat venkovní jednotku čerpadel

I hluk na úrovni myčky na nádobí či šelestu listí může být obtěžující, pokud tepelné čerpadlo umístíte např. pod okny do ložnice či dětského pokoje. Zároveň, i z důvodu zajištění cirkulace vzduchu, venkovní jednotka tepelného čerpadla by měla být umístěna co nejdále od zdí budovy tak, aby nedocházelo k odrazu hluku od těchto budov. Kotvení venkovní jednotky zároveň neumisťujte do stěn nemovitosti, jinak riskujete zvýšenou úroveň hluku v interiéru z důvodu přesunu vibrací do konstrukce.

Hlučnost jako překážka kolaudace nemovitosti?

Stavební úřady často podmiňují zkolaudování nemovitosti úspěšným měřením hlučnosti tepelného čerpadla, tj. kolaudační rozhodnutí je vydáno pouze v době, kdy hluk čerpadla splňuje určité podmínky. Těmito podmínkami je nepřekročení limitů hygienické hladiny vzduchu v:

  • chráněných prostorech staveb, kterými jsou myšleny venkovní prostory ve vzdálenosti 2 metrů od stavby bydlení
  • chráněných prostorech, kterými jsou myšlena místa na hranici Vašeho pozemku

Autor: